Tiszti ügyviselői vélemény

Hogy a’ folyamodó Perlaky Gábor Galsa Evang. Praedikátornak édes anya, ugyan csak Perlaky Gábor Sz. Lörinczi Evang. Praedikátor volt légyen, a’ több Próba Levelek között a’ 7ik Sz. alatt lévő Anya könyv kivonattal is bizonyítatván: A’ most nevezett idősb Perlaky Gábor Nemessége és Nemesi Származása pedig ezen N. Veszprém Vgye által azon alkalommal, midőn a’ külső Akadémiákra menni szándékozott, a’ részére kiadott, ‘s az 1ő szám alatt látható hiteles Bizonyság Levéllel – ugy szintén onnani megjövetele után az ő Sz. Lörinczi Praedikátorrá létele a’ 2dik Sz. alá csatolt Papi Diplomával és a’ 3ik szám alatt 2ik Bizonyság előadásában tanúsítatván: – Továbbá, hogy a’ folyamodó Perlaky Gábor Palotán is lakott, ‘s onnan ezelőtt 50 évvel u. m. 1787 esztendőben Bezibe Praedikátornak ment légyen, a’ 19, 20, 21 sz. alatti Tanukkal ’s a’ 22ik Sz. Papi Diplomával – ’s hogy utóbb Bőnyön is Praedikátoroskodott, a’ 3, 4 és 5ik, Sz. alatti bizonyítványokkal: nem különben, hogy a’ folyamodó Perlaky Gábornak Palotán a’ 10ik számú Anya könyv kivonat szerint 1786-ban Dávid /: ki a’ 3 és 20 számú oklevelek szerint jelenleg a’ Bezi ‘s Enesei egyesült Ecclesiák Praedikátora :/ – majd Beziben a’ 11 szám szerint 1787-ben Gábor /: ki a’ 26 szám szerint 1809 ezen N. Veszprém Vgye részéről személyesen insurgált ‘s most, a’ mint a’ 24 számú hivatalos Bizonyítmány mutatja, Kővágó Őrsön lakik :/ – végre Bőnyön a’ 12 szám szerint 1807-ben Dániel /: ki a’ 3 és 23 számú oklevelek szerint Győri Lakos ‘s Posztó kereskedő :/ törvény ‘s természet szerint való fijai születtek: Ezeknek pedig, jelesen Dávidnak a’ 13, 16 és 17 számú Anya könyv kivonatok szerint Sándor, Gábor, ‘s Geiza Dávid – ‘s Dánielnek a’ 18 szerint István Gyula légyenek a’ fiai miden kétségen kívül létezvén. Végezetre, hogy mind a’ folyamodó, mind nevezett híres atyja és gyermekei mindnyájan ‘s mindenkor Nemesi Szabadságban éltek ‘s  most is élnek a’ 3, 4, 5, 24, és 25 számok alatt bépróbáltatván:
Odajárul az alól írott T. Ügyviselőnek alázatos véleménye, hogy miután a törzsökül vett idősb Perlaky Gábor az 1ő Sz. szerint ezen N. Vgye előtt az ő valóságos famíliai Nemességét már 1753 eszt. törvényesen bébizonyította ‘s a’ folyamodó ettől származtatván tökéletesen megmutatta ‘s az időközbeni átköltözéseket felvilágosítatta – mihelyt a’ 4 és 5 sz. alatt lévő Bizonyságok /: kik ugyan most is hivatalbeli letett Hitek után vallanak :/ meghitelesítettnek – ‘s a’ 3ik szám alatt lévő kettő Tanúnak úgy szintén a’ 20 szám alatti Bizonyságnak Keresztelő Levelei is ide kapcsoltatnak a’ kívánt Nemesi Bizonyság Levél a folyamodó Perlaky Gábor Galsai Evang. Praedikátor úgy szintén az ő 3 gyermekei, jelesen Perlaky Dávid a’ Bezi ‘s Enesei egyesült Ecclesiák Praedikátora – Perlaky Gábor Kővágó Őrsi Nagybirtokos – és Perlaky Dániel Győri Lakos ‘s Posztó kereskedő részökre – a’ nevezett Dávid 3 fijai u. m. Sándor, Gábor, és Geiza Dávid – nem különben a’ Dániel fija István Gyula neveiknek béiktatásával kiadatatthatik. Költt Pápán April 4-én 1837. Sebestyén Gábor m. k. Tiszti fő Ügyviselő.
 
Olvasta:                        
Zsoldos Ignác
főjegyző
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.