Bizonyságlevél

 4. számú dokumentum

bizonysaglevel

Én alább megírt adom értésekre az kiket illik, hogy néhai Nemzetes és T. Perlaky Horváth Istvány Uram Muraközbül Perlakrul szakadott ide és ugyan az ….. minthogy habár Nemes emberek lakták, ide szakadott Mező városunkban, ugyan itt ifjú legény korában itt megházasodván Bizottságot is három ízben viselte böcsülettel, arra is jól emlékszem, hogy semmitsem … városiak közé és az Tettes Nemes Wesprém Vármegye Zászlója alatt oda hadakozott Buda alá, mivel is valóságos Nemes Ember volt, kitül származott Perlaky Horváth Mihály és Ferencz, Mely Mihálytúl ismét származott ezen Instans úgy Perlaky Horváth Ferencz, akirűl jól emlékszem, hogy árvaságra maradott, és senkitűl mind ekoráig nem urgeáltatott az Armalis Levelének fől keresésére, mellyet  ötven három esztendeje, mióta ide szakadtam, mind Dominium ugy Vármegyetagja lévén, és mostanában is arra az kire választattam ….azon igaz lölköm ismeretire vallom, kire hütöt tettem, hogy említett Instansnak elei úgymint Perlaky Horváth Istvány és Mihály valóságos Nemes Emberek lettenek légyen: In enjus …………

1737, Devecser

Kun János, Tekintetes Nemes, Veszprém Vármegyének Tabla Asessora

Trainatei János Kereszt ….   _ _ _ _X

Kurdi Andras    _ _ _ _ _ _ X

Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.