Perlakyiak Szilből

Az adatok Tóth Gábor (Perlaky Vilmos unokája) ny. r. alezredestől származnak:

PERLAKY GÉZA
        gazdálkodó Szil. szül.u.o. Atyja: P.VENDEL volt közs.elöljáró,képv. Iskolái elvégzése után a szülői háznál gazdálkodott. 1933-ban lett önálló és 15 holdat művel. Közs.hajdú, a Gazdakör tagja. 1923-24-ben teljesitett katonai szolgálatot. 1940-ben  Erdély visszacsatolásában vett részt.e.é.tul. Neje Pákai Gizella. Gyermekei: VINCZE, MARISKA, ANNA és GIZELLA ikrek, TIBOR.
ifj. PERLAKY JÁNOS
        gazdálkodó Szil. Szül.u.o.1898-ban.
Iskoláit elvégezve a szülői háznál gazdálkodott. 1927-ben lett önálló és 14 és 1/2 kat holdat művel. A község vezetésében 1939 óta mint képv.testületi tag és mint esküdt virilisként szerepel. A Gazdakör könyvtárosa. A világháboruban 1916-tól vett részt, az olasz harctéren küzdött, ahol angol fogságba esett. 1919-ben tért haza. A nemzeti hadsereg kötelékében is szolgált. K.cs.k. tul. Neje: KOVÁCS MATILD. Gyermekei: TIBOR, MARGIT, ETEL és GZELLA.
PERLAKY KÁLMÁN
         gazdálkodó Szil.Szül: u.o. 1894-ben. Iskolái elvégzése után a szülői háznál  a gazdálkodást gyakorolta, 1938-ban lett önálló gazda, atyja halála után. 14 kat.holdat müvel. Volt közs.elöljáró, Tejszöv.felügy.biz.tag. Gazdakör tagja, volt vezetője. Közgyám. A világháboruban 1914-től az orosz, román és olasz harctéren küzdött, majd a Nemzeti hadsereg kötelékében szolgált. Kitüntetései: O.B., II.o.vaskereszt és K.cs.k. Neje: KOVÁCS MARGIT. Gyermekei: ÁGNES, ERNŐ, és OTTÓ.
PERLAKY PÉTER
          gazdálkodó, Szil-Kistata. Szül. Kistatán 1899-ben. Atyja P.SEBESTYÉN, volt közs.biró. Iskoláinak elvégzése után a szülői háznál gazdálkodással foglalkozott. 1922-ben lett önálló gazda és 20 kat.holdon gazdálkodik. 1923-óta többízben vett részt a község vezetésében. Közs.képviselő és esküdt. Közbirtokosság pénztárosa. A világháborúban az olasz harctére, 1917-től küzdött. K.cs.k. tul. Tűzharcos Szövetség tagja. Neje: CSORDOS TERÉZ. Gyermekei: FERENC, aranykalászos gazda, VINCE tanitó, JÓZSEF, ERZSÉBET és MÁRIA.
PERLAKY VILMOS
           szabómester. Szil. Szül.u.o.1884-ben. Iskoláinak elvégzése után az ipari pályára lépett. Mint segéd, több helyen fejlesztette szaktudását.1909. óta helyben önálló. Úgy a községi mint az ipari életben  vezető szerepet tölt be. A világháborúban  orosz és olasz harctéren küzdött. Orosz és olasz hadifogságban volt. K.cs.k.tul. Neje. PAPP VILMA. Gyermekei: JÓZSEF, MÁRIA, VILMOS, EMILIA, ROZÁLIA, MARGIT és GYULA.
AZ ADATOKAT nagyapám „örökségéből” származó MAGYAR FÖLD MAGYAR NÉP c., 1941.-ben megjelent, nem befejezett könyvből gyűjtöttem. E könyv szili vonatkozásaiban segitkezett a szerző/k/nek mint a község  iparosköri akkori könyvtárosa. Tartalmazza a Nagymagyarország összes helységének rövid leirását az 1941. évi helységnévtár felhasználásával. Az adatszolgáltatók a könyvből ellenérték fizetésével tiszteletpéldányt kaptak. Sajnos nekem csak a II.kötete áll rendelkezésemre.
Az adatok némi támpontot adhatnak a  fenti családokról.
                                                                                         Üdvözlettel: Tóth Gábor 
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.