Evangélikus ág

Az ezen az oldalon szereplő Perlakyak a család ágostai hitvallású evangélikus ágának tagjai, köztük jeles egyházi személyiségeket, két püspököt, espereseket és világi papokat is találunk. A családfa Perlaky Györgytől folyamatos, ezért ősszülőnek őt tekintettem. A címerrajzot sok más családi okirattal, oklevelekkel, születési és halotti anyakönyvi kivonatokkal egyetemben a Evangélikus Országos Levéltárban őrzött, a családi levéltárból tudomásom szerint egyedül megmaradt iratgyűjteményben találtam meg. A papírra festett címerrajz valószínűleg Perlaky Géza birtokában lévő címerről készülhetett.9ü

A családfa alapját a Payr Sándor által, az evangélikus lelkészi hivatalt viselt Perlakyakról, „A Perlakyak négyszázados ároni háza” c. egyháztörténeti monográfia képezi, ezt egészítettem ki az ismert leszármazottak adataival.

(Jelszó-Visitor password: evang)

 

A családfa program működésének leírása (hamarosan)
Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.