Horváth avagy Perlaky?

Ahogy azt a egyik hírlevélben írtam, jártam a Fejér megyei levéltárban, ahol tudomásom szerint a Perlaky családra vonatkozó családi iratok vannak.  Elmesélek mindent, mert szerintem tanulságos. Ismerősön keresztül jutottam el a levéltárba, így már ki volt készítve az anyag. A felcsúti Perlaky család és a vármegye közti levelezés anyaga, kb. 20 ívnyi levelezés. Átnéztem futólag az anyagot és a keresztnevekből ítélve a katolikus ágat véltem felfedezni. Az iratok tanulmányozása közben beszédbe elegyedtem a kutatószolgálatot adó ismerőssel és elkezdtem mesélni az én tevékenységemről is, az i-s és y-os Perlakyakról. Szó szót követett, majd előkerült egy másik, hasonló dosszié, ez a perlaki Horváth család Előszállásról. Tehát a levéltár szerint két családról van szó. Ezeket az iratokat is átnéztem, és kiderült, hogy ugyanarról a famíliáról van szó, csak két generációval későbbről. Az iratok időrendi sorrendbe vannak rendezve, és a név hivatkozások az idő folyamán rendre változnak: Horváth de Perlak, Perlaki Horváth, Perlaki alias Horváth, Perlaki, Perlaky és két generációval lejjebb már nem is említik a Horváth nevet.

Összegezve, az iratok alapján tehát leszögezhetjük, hogy az eddigiekben katolikus ágnak nevezett családág eredeti neve Horváth volt és szintén perlakról származott, de az idők folyamán a név átalakult és csak a Perlaky maradt meg. Mivel azonban az 1700-as évek elejétől a Perlaky név van használatban, továbbra is az eddig alkalmazott felosztást (katolikus és evangélikus) fogom követni.

Egyenlőre a dokumentumok közül csak kettőt másoltattam le, majd hamarosan visszamegyek és lefotózom a többit, így olcsóbb.

Az alábbi szöveg az egyik, Perlaki Horváth Ferencz nemességigazolási „nyomozása” 1734-ből, melyet Devecserben folytattak le. (Ebben az időben, ha valaki elkötözött más megyébe, a nemességet ott is igazolni kellett, amit aztán a nemesi oklevélbe bejegyeztek) A szöveget leírtam (amit nem sikerült megfejtenem, azt kipontoztam), a régies írásmód miatt nehezen olvasható, de a lényeg azt hiszem kiszűrhető belőle.

Devetser 1734 március 14.

2-3. számú dokumentum

1. oldal

 

2. oldal

Aláb irtt T. N. Wesprém Vármegyének edgyik Procedualis V szolgha Birája és Esküttye recognoscallyuk … hogy … anno infracriptis T. Nzetes és Vztes Mező Szegedi Szegedi Ferencz ezen Ns. Wesprém Vármmegyei Or… Vice-Ispán Úr gratis Camis… melett Elő szállásán Ns. Fejér Vármegyében  Lévőben  Lakozó Nemes Perlaki Horváth Ferencz Úr Instantiájára kijövén Devetserben meg vitt Ns. Wesprém Vármegyében Lévő Mező Városban az aláb vitt De eo Utrum szerént való Collateralis Inqvisitionak végben vitelére mely is igy következik_

De eo Utrum?

1mo   Tudgya e á Tanú avagy hallotta é most Elő Szállásán T. Nemes Fejér Vármegyében Lévőben Lakozó Perlaki Horváth Ferencz néhai Perlaki Horváth Mihálytul ezen Mihály pedig néhai Perlaki :Istvántul származtak é?

2do     Vallya meg azt is hiti után á Tanú hogy az Instáns öreg és édes attya mi okbul neveztetett Perlakinak és valaha Horváthnak hívattatott é? avagy Nemesi Szabadságban élet e? és Nemes Személynek tartatott e lenni.

3tio     Tudgya é vagy hallotta é ezen Perlaki Horváth Familiábul ugy mint Nemes Személy az Nemes Vármegye Zászlójy alatt Érsek Ujvár, Buda és más hellyekben táborozott e?

4tum    Ezen Perlaki Horváth Familiának Armalis Donatio, vagy más Pör folyta Leveleit Látta é az Tanú, , avagy hallott é valamit felölök.

Primus    Fatens Nobilis Senior Joannes Tráhnyáki mi Appido Devetser Cattni Wesprém Ajkarendevegens Annorum criciter 62. Juratus examintus fassus est ad 1mo. Tudgya bizonyossan hogy az De eo Utrumban  …erifiált Perlaki Horváth Ferecz néhai Perlaki Horváth Mihálytul, ezen Mihály pedig néhai Perlaki Horváth Istvántul származnak. Ad 2do Hallotta hogy Horváth név volt az igaz nevek de mivel Perlakrul Muraközi helységbül származott ide Devetserben néhai Peraki István azért hívták Perlakinak, azt is hallotta hogy Nemes emberek voltak de abban az üdőben Nemes és Paraszt ember egyenlő, for … voltak.  Ad 3tio  Tudgya hogy Buda alatt az Nemes Vármegye Zászlója alatt mint Nemes Személy táborozott, ezt pedig ugy tudgya hogy az Fatens attyával edgyütt volt, Ad 4tum. Látta Armalis Leveleiket de más egyéb Levelekrül semmit sem tud.

    Mely praevio modo végben vitt Inquisitionak mi vonatárul adtuk ezen Subsriptionkkal és Usualis Pöcsétünkkel  …. …. Levelünket. Devetser, Die 14 Mar ’734

 Hun Joseph T. N. Wesprém Vármegye V. Szolgha Birája

 Béki János ugyan azon N. Vármegye Esküttye


Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.