Az EOL-ban lévő családi archivum tartalma

Az alábbi képek az Evangélikus Országos Levéltárban található családi irattár egyes darabjairól készültek, Centhe Miklós igazgató úr szíves közbenjárásával. A dokumentumtárat az ő általa készített jegyzék alapján készítettem el.

 

Perlaky Gábor püspök emlékkönyve, 1753

Tulajdonos: ifj. Perlaky István, Bécs, 1896

Részletes bejegyzések, nevek: Böröcz AGE-kézirat katalógus, 1993, 242-246.o.
Benne kézírással: „Ezen emlékkönyvet átlapozta Perlaky Gábor dédunokája Perlaki Perlaky István, Győrött 1877.évi nov.hó 16-án.” Aláírás: „Perlaky István, ezidő szerint 39 éves, nős, neje Dorner Gizella”

– Perlaky családi gyászjelentések 1882-1909

elég sok, nyomtatvány (közte Széchenyi István 1860-as gyászjelentése)

Daniel v. Perlaky, Chef der Firma Perlaky és fia, 1882 Győr + magyar nyelven a rokonok felsorolásával

+ felesége: P.D.né sz. Dorner Emilia, Győr 1874

perlaki Perlaky Elek, Balatonfüred 1904, kir.tanácsos, ügyvéd, Károlyi-uradalmak főpénztárosa, orsz.gyűlési képviselő, győri ev.egyház felügyelője

perlaki Perlaky István, Pozsony 1907

perlaki Perlaky Géza földbirtokos, 48-as honvédhadnagy, Pápa 1909.

 

címerrajz: kék mezőben három golyó formájú ábra

– a Védegylet 1845-ös bizonyítványa Perlaky Dánielnek, Kossuth Lajos igazgató aláírásával!

– „Keresztlevelek Mama és papa” feliratú kis csomag:

1843 Dorner Gizella, német nyelvű, a pozsonyi evang. lelkész, szép vörös viaszpecséttel!
 1864.márc.29. győri evang. egyház, esketési akv-i kivonat, ns. Perlaky Gyula István posztókereskedő, Dorner Gizella Katalin
– Régi családi iratok palliumban, elég sok
pl. címerrajz: kék hátterű pajzsban kardot tartó páncélos kar, csillag és hold

 

 

 

nyomtatvány: A páros élet kellemei, nemes és nemzetes Perlaky Dániel úrnak nemzetes Turner Emilia kisasszonnyal az 1829. esztendő Mindszent havának 15-kén ünnepesített mennyegzőjére

Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.