Kérvény a nemesség igazolására

10. számú dokumentum

bizonysaglevel2

Tekintetes Nemes Rendek!

Hogy néhai Nemes Perlaky Horváth István Ősi Nemességének valóságát ezen Nemes Megyének Tekintetes Nemes Rendei előtt meg mutatván, annak a tisztelt Rendek az elmúlt 1741-ik Esztendő Aprilis Hónapnak 30-ik napján, Ősi Nemességéről szóló tellyes hitelességű Bizonyságtévő Levelet adni méltóztattak légyen, ezeket a A betű alatt valóságos Másolatban beiktatott Eredeti valsóágbanpdig /: a visszavételnek engedelme mellett :/ ide mellékelt  Bizonyságtevő Levélbűl, sőt még a Jegyző Könyvnek a B. betű alatt felesleg ide csatolt Kivónyásábúl is nyilván ki tetszik. Továbbá

Az én, a fellebb meg nevezett Nemes Perlaky Horváth Istvántul, alul meg nevezett Fiamnak pedig tőlem lett egyenes és valóságos származásom és származások, a C. Betű alatt ide kapcsolt és a D.E. F. G. Betűk alatt be mutatott valódi hitelességű Keresztelő Levelek által meg erősített Ágoztatásábúl nyilván bé bizonyodik. Végtére

Hogy Ősi Nemességemnek szabadságával mostanság is élek, az köz tudomány!

Mellyekhez képest a Tekintetes Nemes Rendeknek Kegyes színe előtt aázatosan esedezem a végett, hogy mivel boldogult Öreg Atyám, fellebb meg nevezett Nemes Perlaky Horváth Istvánnak adatott, és fentebb érintett Bizonyságtevő Levél, a régiség által már igen meg kopott, ugyanazért nékem, ugy szintén Antal, Gáspár és Sigmond Fiaimnak, Ősi Nemességünkrűl szóló Bizonyságtévő Levelet, a tellyes hitelesség alatt ki adatni Kegyessen méltóztassanakm különös tisztelettel maradván

A Tekéntetes Nemes Rendeknek

alázatos szolgája

Perlaky Horváth Ádám

Föl-Csúthy Közbirtokos

maga és fellebb nevezett Fiai nevében is

Megosztás:

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.